MENÜYÜ GİZLE Harita Ana Sayfa
Genel İçerik

BAYRAKLI BELEDİYESİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PAFTASI

Ana Plan Adı:Bayraklı Revizyon İmar Planı, Smyrna Koruma Amaçlı İmar Planı
Tadilat Adı:İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, L18a-04d-2d pafta, 1971 ada 3 parsel ile 1973 ada 7 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği
Onay Tarihi 14.05.2019
Askı Çıkış Tarihi:25.6.2019
Askı İniş Tarihi: 24.7.2019
Plana ilişkin itirazlar için askı bitiş tarihine kadar Bayraklı Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü' ne tapu örneği ve ilgilisine ait dilekçe ile başvuru yapılabilir.

Yalnızca bilgi Amaçlıdır

Herhangi bir resmi işlem için kullanılamaz