MENÜYÜ GİZLE Harita Ana Sayfa
Genel İçerik

BAYRAKLI BELEDİYESİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PAFTASI

Ana Plan Adı:Bornova İmar Planı, Bornova Y Koşullu Alanlar Revizyon İmar Planı
Tadilat Adı:Bayraklı ve Bornova İlçe sınırları içerisinde Ankara Caddesi ve 283/1 Sokak kesişimi Yaya Üst Geçidi Projesinin imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Onay Tarihi 08.11.2019
Askı Çıkış Tarihi:18.11.2019
Askı İniş Tarihi: 17.12.2019
Plana ilişkin itirazlar için askı bitiş tarihine kadar Bayraklı Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü' ne tapu örneği ve ilgilisine ait dilekçe ile başvuru yapılabilir.

Yalnızca bilgi Amaçlıdır

Herhangi bir resmi işlem için kullanılamaz