MENÜYÜ GİZLE Harita Ana Sayfa
Genel İçerik

BAYRAKLI BELEDİYESİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PAFTASI

Ana Plan Adı:Bornova İmar Planı
Tadilat Adı:Bornova-Bayraklı İlçesi sınırları içerisinde Ankara Caddesi üzerinde yer alan mevcut Özkanlar yaya üst geçitinin kaldırılarak yerine yürüyen merdiven ve asansör özelliği bulunan yeni Özkanlar Yaya Üst Geçidi Projesi'nin imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Onay Tarihi 29.08.2019
Askı Çıkış Tarihi:18.9.2019
Askı İniş Tarihi: 17.10.2019
Plana ilişkin itirazlar için askı bitiş tarihine kadar Bayraklı Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü' ne tapu örneği ve ilgilisine ait dilekçe ile başvuru yapılabilir.

Yalnızca bilgi Amaçlıdır

Herhangi bir resmi işlem için kullanılamaz